در حال نمایش یک نتیجه

واشر اورینگ دار

واشر اورینگ دار یا واشر گسکت قطعات مسطحی از مواد هستند که برای ایجاد آب بندی بین دو سطح صاف