نمایش یک نتیجه

واشر اورینگ دار

واشر آببندی و اورینگ ها قطعات مسطحی از مواد هستند که برای ایجاد آب بندی بین دو سطح صاف معمولاً