در حال نمایش یک نتیجه

مغزی آلمانی

مغزی آلمانی یکی از اتصالات هیدرولیک بوده که استفاد از آن در سیستم های هیدرولیکی لازم و ضروری است. لوله