در حال نمایش یک نتیجه

واشر اورینگ دار هندی

واشر اورینگ دار هندی باید در مواقعی استفاده شوند که برای جلوگیری از نشت مایعات یا گازها، بین دو قسمت