در حال نمایش یک نتیجه

شیلنگ کمنزی

شیلنگ کمنزی SAE 100R5 به طور گسترده در کاربردهای فشار متوسط از جمله انتقال روغن هیدرولیک مبتنی بر نفت، هوا