در حال نمایش 2 نتیجه

سری ثابت متریک با کونیک ۶۰ درجه

سری ثابت رودنده با کونیک ۶۰ سری ثابت رودنده با کونیک ۶۰ درجه یکی از انواع اتصالات هیدرولیک بوده که باریک و

واشر اورینگ دار

واشر اورینگ دار یا واشر گسکت قطعات مسطحی از مواد هستند که برای ایجاد آب بندی بین دو سطح صاف