در حال نمایش یک نتیجه

بست آلومینیومی تک پلیت AL

کاربرد بست آلومینیومی تک پلیت استاندارد بست لوله آلومینیومی سری استاندارد  معمولاً در تاسیساتی با بار متوسط ​​و ارتعاش متوسط استفاده میشوند. این بدان