کوپلینگ های اتصال سریع هیدرولیک و پنوماتیک

Untitled-18

کوپلینگ های اتصال سریع هیدرولیک و پنوماتیک

کوپلینگ های اتصال سریع هیدرولیک و پنوماتیک و گوشواره ای ( کم لاک ) در مدل های فلت ، پیچی و ساچمه ای از جنس برنجی ، آهنی و اتسنلس استیل از فشار 10 بار تا 300 بار