کوپلینگ اتصال سریع و کم لاک

انواع کوپلینگ جهت مواد شیمیایی و باد و مواد غذایی و سیستم هیدرولیکی ساخت کشور ایتالیا از فشار 20 بار تا 2000 بار .

مورد مصرف در صنایع نظامی ، پتروشیمی ، دریایی ، دارویی ، غذایی و هیدرولیک