بست های لوله و شیلنگ

بست های لوله و شیلنگ

انواع بست های لوله و شیلنگ از جنس آلومینیوم و پروپلین در سایز های مختلف تا درجه حرارت 600 درجه