اتصالات هیدرولیک و پنوماتیک

اتصالات هیدرولیک

انواع سر شیلنگی ، مغزی ، سه راهی ، زانو ، چهار راهی ، کورکن ، درپوش ، پیچ سوراخ دار ، تبدیل ، بوشن ، روتاری ، پوسته ، مهره و بوش و واشر های آب بندی ( بوند سیل ) در مدل های مستقیم ، 90 درجه و 45 درجه با استانداردهای BSP , JIC , METRIC , JIS , NPT, BSPT

 

اتصالات پنوماتیک

انواع سر شیلنگی ، مغزی ، سه راهی ، زانو ، چهار راهی ، کورکن ، درپوش ، پیچ سوراخ دار ، تبدیل ، بوشن ، روتاری ، پوسته ، مهره و بوش و واشر های آب بندی ( بوند سیل ) در مدل های مستقیم ، 90 درجه و 45 درجه با استانداردهای BSP , JIC , METRIC , JIS , NPT, BSPT