اتصالات شیلنگ و مغزی

اتصالات شیلنگ

اتصالات شیلنگ از اجزای مهم و اصلی مونتاژ شیلنگ بوده و تحت یکی از استانداردهای METRIC-UNF-JIS طبقه بندی می شود . با تولید این محصولات با کیفیت بالا و در حد استاندارد و واردات آن از کشور های اروپایی مثل ایتالیا همراه در ارتقاء کیفیت تولید و مونتاژ شیلنگ پیش قدم بوده است . این اتصالات در گذشته به صورت پیچی بوده ولی با پیشرفت صنعت به صورت پرسی مونتاژ می شود .

 

اتصالات مغزی

این نوع اتصالات از نظر درجه اهمیت بعد از اتصالات شیلنگ قرار دارند و در  مدل های بالا ، زانویی و سه راهی با توجه به استاندارد های METRIC-UNF-JIS طبقه بندی میشود